Zasady opodatkowania darowizny od rodziców

Darowizna od rodziców – jaki podatek?

Darowizna od rodziców, to umowa (ustna, pisemna/notarialna) między darczyńcą (rodzice) i osobą obdarowaną (dziecko), charakteryzująca się przede wszystkim brakiem opłat z nią związanych i tym, że przybiera formę jednostronnego podarunku – w momencie, gdy dziecko odwdzięczy się rodzicom, przekazując w zamian prezent od siebie, to nie będzie wtedy mowy o darowiźnie. Może ona przybierać różne formy np. przekazanie nieruchomości, prawa do wieczystego użytkowania lokalu, podarowanie samochodu, czy pieniędzy.

Limity darowizny zwalniające z opodatkowania

W świetle obowiązującego prawa, każda darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, o czym szczegółowo mówi Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku. Obowiązek zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym i uiszczenia właściwego podatku ciąży na osobie, która została obdarowana. Podatek od darowizny oscyluje w przedziale 3% – 20%, a jego ostateczna wartość wiąże się z ostateczną przynależnością do grupy podatkowej, która dzieli się kolejno na 3 rodzaje:

  • I grupa podatkowa; małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć/synowa, rodzeństwo, teściowie, ojczym/macocha,
  • II grupa podatkowa; zstępni rodzeństwa (np. bratankowie i ich dzieci oraz wnuki), rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonka,
  • III grupa podatkowa; pozostali nabywcy,

Zwolnienie z podatku może nastąpić w chwili, gdy wartość darowizny nie przekroczyła granicy kwoty wolnej od opodatkowania. Istnieją trzy takie grupy podatkowe, które określają limity darowizny pozwalając, aby podatek nie został zapłacony:

  • I grupa podatkowa = 9 637,00 PLN
  • II grupa podatkowa = 7 276,00 PLN
  • III grupa podatkowa = 4 902,00 PLN

Darowizna od rodziców w postaci lokum/działki nie jest przychodem podatkowym, dlatego nie ma potrzeby wykazywania jej w zeznaniu PIT. Jedynym obowiązkiem jest wskazanie w deklaracji otrzymania jej w formie pieniężnej, gdyż otrzymana gotówka, która pojawiła się na koncie obdarowanego wzbogaca jego majątek liczony w polskich złotych.

Darowizna od rodziców a zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku

Dziecko, które otrzymało darowiznę od rodzica/rodziców, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania i zapłaty podatku od spadków i darowizn. W tym celu należy w ciągu pół roku od otrzymania podarku wypełnić i złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym formularz SD-Z2. W celu właściwej dokumentacji darowizny, do formularza dołączyć należy niezbędne dokumenty, które potwierdzą fakt i sposób jej otrzymania, co zrobić można na dwa sposoby:

  • w przypadku otrzymania w podarku domu/lokalu/działki niezbędne jest dołączenie kopii umowy darowizny sporządzonej pisemnie i opatrzonej podpisami,
  • w chwili otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie wyższej, niż zwolniona z podatku, winno się potwierdzić otrzymanie pieniędzy poprzez przelew bankowy, bądź przekaz pocztowy (istotny jest tutaj pośrednik, który przekaże pieniądze, gdyż w ramach walki z korupcją nie należy przyjmować ich „z ręki do ręki”).

Jeśli umowa darowizny została zawarta przy pomocy notariusza, to na nim spoczywa obowiązek zgłoszenia tegoż zajścia do skarbówki. Zwolnienie z obowiązku zapłaty takiego podatku dotyczy wyłącznie osób z najbliższej rodziny, znajdujących się w pierwszej grupie podatkowej.

Jakie są konsekwencje niezgłoszonej darowizny?

Zaniechanie zgłoszenia otrzymania darowizny od rodziców, skutkować będzie tym, że nastąpi konieczność uiszczenia podatku na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji trzeba będzie złożyć niezbędną deklarację i zapłacić podatek, bez skorzystania z ulg i zwolnień. Brak zgłoszenia faktu zaistnienia darowizny w Urzędzie Skarbowym każdorazowo traktowany jest jako oszustwo i może być podstawą do osobistego wezwania przez naczelnika danego urzędu na przesłuchanie celem złożenia wyjaśnień. W takim przypadku wysokość podatku wynosi standardowo od 3 do 20 procent i ustalana jest szczegółowo, w oparciu o kwotę nadwyżki ponad limit zwolniony z opodatkowania i powiązania/pokrewieństwa między osobą obdarowaną a obdarowującą.

Dodatkowo osoba obdarowująca (rodzic/rodzice), winna wykazać źródło pochodzenia pieniędzy, z których zrealizowała zakup darowanego obiektu, a wydatek ten powinien mieć pokrycie w dochodach, które ona osiąga – w przeciwnym wypadku będzie zobligowana do zapłaty dodatkowego podatku od dochodów nieujawnionych.

1 comment

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij