Zgłoszenie darowizny - jak wypełnić druk SD Z2

Zgłoszenie darowizny – jak wypełnić druk SD Z2?

Darowizna jest niczym innym jak przekazaniem pewnej kwoty pieniędzy lub innych dóbr materialnych, na rzecz konkretnej osoby, czyli członka rodziny. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w odniesieniu do darowizn zwykle pojawia się wiele kontrowersji. Głównie dotyczą one podatków i grup, które z tych podatków są zwolnione. Okazuje się, że problematyczny okazuje się także sam formularz SD Z2. Wobec tego w jaki sposób można go poprawnie wypełnić?

Grupy podatkowe, które zwolnione są z podatku od darowizn

Zanim przejdziemy do samego wzoru odnośnie tego, jak wypełnić druk SD Z2, warto dowiedzieć się, które grupy są faktycznie zwolnione z podatku od darowizn. Otóż zostały one określone w Ustawie o podatku od darowizn. Grupy, które mogą cieszyć się zwolnieniem od podatku to:

 • grupa I – zalicza się do niej przede wszystkim małżonek, zastępni, wstępni, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowe;
 • grupa II – do grupy II zaliczają się zastępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zastępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 • grupa III – jest to grupa, do której zaliczają się wszystkie, pozostałe osoby.

Warto także wiedzieć, że zwolniona z podatku jest konkretna kwota darowizny. Jest ona ustalana na podstawie stopnia pokrewieństwa. Wówczas można powiedzieć, że kwota darowizny zwolniona z podatku wynosi:

 • 9 637 złotych – jeżeli nabywcą jest osoba, która zaliczona została do I grupy podatkowej;
 • 7 276 złotych – jeżeli nabywcą jest osoba, która zaliczona zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4 902 złotych – jeżeli nabywcą jest osoba, która została zaliczona do III grupy podatkowej.

Kiedy należy złożyć formularz SD Z2?

Formularz czy inaczej także i druk SD Z2 jest składany w momencie, kiedy osoba, która otrzymała konkretną darowiznę, chce zgłosić chęć zwolnienia z podatku. To właśnie druk SD Z2 jest do tego podstawą. Zgłasza się na nim sam fakt otrzymania darowizny. Druk SD Z2 jednocześnie powinien zostać zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. Jednak kiedy należy to zrobić? Otóż osoba, która otrzymała darowiznę ma około 6 miesięcy na fakt jej zgłoszenia. Czas ten liczony jest od momentu faktycznego otrzymania spadku lub darowizny. Warto jednak zaznaczyć, że druk SD Z2 składa się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy otrzymana darowizna nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, ustalonej dla konkretnej grupy podatników. W momencie, kiedy kwota ta została przekroczona konieczne jest zgłoszenie druku SD-3 najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia nabycia darowizny.

Jak wypełnić druk SD Z2?

Wypełnienie druku SD Z2 jest niezwykle proste. Oto, jak można zrobić to poprawnie, krok po kroku:

 • dane podatnika – w pierwszej części formularzu należy uzupełnić puste pola przede wszystkim swoje własne dane wraz z numerem NIP lub PESEL;
 • część A – ta część na formularzu odnosi się do miejsca i celu zgłoszenia, niezbędne jest więc wskazanie właściwego urzędu skarbowego i wskazania jako cel: „darowizna”;
 • część B – to dane identyfikujące podatnika;
 • część C – tę część druku SD Z2 należy uzupełnić danymi dotyczącymi identyfikacji darczyńcy;
 • część D – odnosi się ona do tytułu nabycia rzeczy i praw majątkowych;
 • część E – w tej części należy uwzględnić nieodpłatne zniesienie praw własności;
 • część F – w niej należy wskazać rodzaj dokumentu, który potwierdza nabycie praw własności;
 • część G – to część w której wskazuje się dane dotyczące nabytych praw lub rzeczy;
 • część H – jest to część w której należy określić stopień pokrewieństwa z darczyńcą;
 • część I – sposób przekazania darowizny pieniężnej;
 • część J – ewentualne uwagi osoby, która składa druk SD Z2.

Ostatnim fragmentem jest część H na druku, w niej należy zawrzeć jedynie datę i podpis składającego druk SD Z2.

1 comment

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij